Tag: żolnierze

Ofiary wojny

Te plastikowe figurki – określone mianem Ofiar Wojny – to antywojenny, brutalny komentarz. Sylwetki o wysokości 7 cm przedstawiają żołnierzy po powrocie z terenów objętych konfliktem militarnym do domu. Powstały one w nawiązaniu do tekstu z lipca 2009 roku, który ukazał się w Colorado Springs, w czasopiśmie Gazettea. Traktował on o tym, jak zachowują się […]