Czym są i do czego służą zawory BA?

Zawory antyskażeniowe to istotne elementy zapewniającym bezpieczeństwo sieci wodociągowej w budynkach. To mechaniczne urządzenia, które skutecznie chronią przed zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku zwrotnego przepływu wody.

Zawory BA – czym są?

Zawory BA to podstawowy typ zaworów dostępnych w ofercie Antyskazeniowe.pl Zawory BA to izolatory przepływów zwrotnych używane w budynkach, do których doprowadzona jest woda pitna. Jedną z charakterystycznych cech tego konkretnego typu zaworów jest możliwość nadzoru. Inną ważną cechą jest to, że każdy zawór składa się z 3 komór: górnej, pośredniej oraz dolnej. Komory charakteryzują się różnymi, precyzyjnie ustalonymi wartościami ciśnienia – najwyższym w komorze górnej, a najniższym w komorze dolnej.

Jakie przepisy regulują stosowanie zaworów BA?

Aktualne regulacje prawa budowlanego nakładają na właściciela każdej posesji wymóg wyposażenia nowo powstającego budynku w instalację wodociągową z zaworami antyskażeniowymi. Zawory BA powinny być zgodne z normami PN-EN 1712. W Polsce od dawna obowiązuje norma PN-92/B-01706, która reguluje projektowanie instalacji wodociągowych. Jednak w 1992 roku, gdy ją wprowadzano, nie nakładała ona wówczas wymogu stosowania zaworów antyskażeniowych.

W 1999 roku przepisy uległy modyfikacji, co wynikało bezpośrednio z potrzeb dostosowania do zaleceń norm ogólnoeuropejskich. Norma PN-EN 1717:2003, która została wprowadzona w 2003 roku skupia się na potrzebie wprowadzenia rozwiązań, które w założeniu miały eliminację wtórnych zanieczyszczeń wody w instalacjach wodociągowych m.in. dzięki zaworom BA.

Zawory BA – montaż

Zawory BA należy montować wewnątrz budynku. Najlepszym miejscem dla ich montażu jest punkt początkowy sieci wodociągowej. Zawory BA najlepiej montować w odcinku znajdującym się za wodomierzem, po stronie instalacji. Możliwe jest zamontowanie zaworu w pionie, o czym warto pamiętać, gdy montaż wydaje się szczególnie trudnym zadaniem do wykonania.

Co ważne, wszelkie odgałęzienia instalacji wodociągowej powinny posiadać osobne zabezpieczenia. Jednak dobrą informacją jest to, że zawory BA nie wymagają obsługi, ponieważ, jeśli są prawidłowo zmontowane, działają automatycznie. Należy jednak pamiętać, że zawory BA mają do wykonania bardzo odpowiedzialne zadanie związane z zapewnieniem nieskażonej wody pitnej, dlatego cała instalacja wymaga okresowej kontroli, a same zawory BA są poddawane surowym wymaganiom. Kontrolę tego typu przeprowadza co roku uprawniona osoba.

Zawory BA – jak działają?

Zasada działania zaworów BA jest nieskomplikowana – gdy pojawi się podciśnienie, zawory BA umożliwiają otwarcie dostępu do powietrza atmosferycznego w instalacji. To zapobiega wessaniu zanieczyszczonej wody.

Działanie zaworów BA opiera się na otwarciu przerywacza próżni wraz ze spadkiem ciśnienia, co eliminuje różnicę ciśnień w kierunku dopływu. W momencie przepływu wody w kierunku odwrotnym zawór zamyka się, a to uniemożliwia wsteczny przepływ wody. Regularna kontrola szczelności jest kluczowa dla efektywnego działania zaworów BA. Co ważne, napowietrzanie może odbywać się naturalnie poprzez ciśnienie atmosferyczne, co stanowi istotny element w procesie zapobiegania zanieczyszczeniom w instalacji wodociągowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni
Jak wdrożyć procedurę AML w firmie?

Jak wdrożyć procedurę AML w firmie?

Finansowanie terroryzmu czy tzw

Następny
Jak poprawić swój wizerunek w Google – jakie kroki podjąć?

Jak poprawić swój wizerunek w Google – jakie kroki podjąć?

Obecność w sieci to nie tylko kwestia pozycji strony internetowej w wynikach

Może Ci się spodobać