Jak wdrożyć procedurę AML w firmie?

Finansowanie terroryzmu czy tzw. pranie pieniędzy to incydenty, które brzmią abstrakcyjnie, jednak przedsiębiorcy zmagają się z nimi zaskakująco często. Niektóre rodzaje organizacji są zobowiązane do wdrożenia specjalnej procedury zapobiegającej przestępczości w takiej formie. Na czym polega AML i jak wprowadzić ją w swojej firmie? Można to zrobić w czterech krokach.

Na czym polega procedura AML?

Wszystkie podmioty uwzględnione w Ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu muszą stosować się do określonych procedur w ramach AML. Chodzi o zwrócenie uwagi na budowanie relacji biznesowych oraz realizowanie transakcji z klientami lub partnerami. Powinny one przebiegać z najwyższą starannością, tak aby zapobiec ewentualnym nielegalnym działaniom na tym polu. Wspomniana ustawa ma na celu kontrolę bieżącej działalności firm i instytucji, określonych w niej jako obowiązane.

Choć procedura AML może się wydawać skomplikowana, powstały już metody i narzędzia, dzięki którym można wdrożyć ją w organizacji w kilku krokach. Nie ma znaczenia, czy chodzi o wielką korporację, czy o małą, rodzinną firmę.

Kogo obowiązuje AML?

Do zasad związanych z AML muszą stosować się przede wszystkim ci przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi doradztwa podatkowego. Poza nimi o wdrożenie procedury muszą zadbać m.in.:

 • prawnicy,
 • podmioty handlujące nieruchomościami,
 • właściciele galerii sztuk,
 • właściciele komisów samochodowych oraz dealerzy samochodowi,
 • agenci ubezpieczeniowi,
 • flipperzy,
 • zarządcy fundacji i stowarzyszeń.

Jak wprowadzić AML w organizacji?

Wdrożenie AML powinno mieć charakter kompleksowy, a wskazówek należy szukać bezpośrednio w treści ustawy. W praktyce cała procedura wdrożeniowa opiera się na czterech głównych krokach.

Krok 1 – Szkolenie AML

Zarządca organizacji powinien na początku wskazać osobę, która weźmie odpowiedzialność na poprawne wdrożenie procedury. W przypadku działalności jednoosobowej będzie to naturalnie jej założyciel/właściciel, a w dużej firmie wyznaczona osoba o odpowiednich kompetencjach. To właśnie dla niej przeznaczone będzie specjalne szkolenie AML z certyfikatem. Jest ono obowiązkowe, ale obecnie można je zrealizować online – za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Taką usługę oferuje m.in. LegalGeek.

Tego typu szkolenia są prowadzone przez doświadczonych w tej dziedzinie prawników. Kurs kończy się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobytą wiedzę. 

Krok 2 – Ocena ryzyka w firmie

Wyznaczyłeś koordynatora działań AML? Następnym krokiem jest przygotowanie oceny ryzyka w firmie. Będzie ono miało postać dokumentu określającego obszary ryzyka. Taki dokument należy aktualizować średnio co 2 lata, aby mieć pewność, że firma działa w zgodzie z prawem.

Krok 3 – Opracowanie wewnętrznej procedury AML

W każdej firmie musi powstać indywidualna, wewnętrzna procedura AML. Bazą dla niej powinny być stałe elementy wskazane w ustawie. W każdym przypadku działania w kierunku wdrożenia AML powinny przewidywać określenie:

 • zasad szkolenia pracowników,
 • czynności lub działań ograniczających ryzyko wystąpienia zjawisk prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
 • sposobu zarządzania tym ryzykiem,
 • sposobu identyfikacji i oceny ryzyka,
 • środków bezpieczeństwa informacji (w tym ochrony danych osobowych),
 • zasad współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej,
 • zasad dokumentowania problemów,
 • zasad  informowania o rozbieżnościach pomiędzy informacjami zawartymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych a stanem ustalonym,
 • sposobu zgłaszania naruszeń lub możliwości ich wystąpienia,
 • sposobu realizacji wewnętrznej kontroli.

Krok 4 – Wyznaczenie sygnalistów

W ustawie można znaleźć zapis o tym, że w każdej instytucji obowiązanej należy wyznaczyć sygnalistę. W praktyce będzie to osoba odpowiedzialna za dostarczanie informacji o nieprawidłowościach. Co ważne, sygnalista zawsze powinien pozostać anonimowy.

Jeśli chcesz mieć pewność, że procedura AML będzie działać w Twojej organizacji, jak należy, zadbaj o odpowiednie przeszkolenie osób odpowiedzialnych za te działania. Unikniesz w ten sposób problemów i zyskasz w swoim zespole eksperta, który zadba o to, aby organizacja uchodziła za rzetelną i uczciwą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni
Czym jest strategia marki i dlaczego jest tak ważna?

Czym jest strategia marki i dlaczego jest tak ważna?

Strategia marki jest kluczowym elementem sukcesu każdej firmy

Następny
Czym są i do czego służą zawory BA?

Czym są i do czego służą zawory BA?

Zawory antyskażeniowe to istotne elementy zapewniającym bezpieczeństwo sieci

Może Ci się spodobać