Obligacje korporacyjne w praktyce. Jak zacząć w nie inwestować?

W ostatnich latach zainteresowanie obligacjami korporacyjnymi gwałtownie wzrosło. Głównym powodem jest niskie oprocentowanie lokat bankowych, które nie nadąża za inflacją. Inwestorzy szukają więc alternatywnych form inwestycji, które pozwolą im uzyskać wyższy zysk. Zastanawiasz się nad zakupem obligacji korporacyjnych, ale nie wiesz, jak się za to zabrać? Przeczytaj artykuł.

Czym są obligacje korporacyjne?

Obligacje korporacyjne są papierami wartościowymi emitowanymi przez przedsiębiorstwa. Emitent obligacji zobowiązuje się do wypłacania inwestorom odsetek w określonych terminach, a także do zwrotu nominalnej wartości obligacji w określonym terminie.

Obligacje korporacyjne oferują wyższy zysk niż lokaty bankowe, ponieważ przedsiębiorstwa muszą płacić inwestorom wyższe odsetki, aby zachęcić ich do inwestowania. Jednak obligacje korporacyjne wiążą się też z większym ryzykiem. W przypadku niewypłacalności emitenta inwestor może stracić część lub całość zainwestowanych środków.

Jak wybrać obligacje korporacyjne?

Przed wyborem obligacji korporacyjnych należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

  • Emitent obligacji: należy sprawdzić analizę finansową emitenta, w tym jego przychody, koszty, zyski, płynność finansową, a także rating kredytowy. Rating kredytowy jest oceną wiarygodności kredytowej emitenta, przyznawaną przez agencje ratingowe. Im wyższy rating kredytowy, tym mniejsze ryzyko kredytowe obligacji.
  • Oprocentowanie obligacji: należy porównać oprocentowanie różnych obligacji, aby wybrać te z najkorzystniejszym oprocentowaniem. Oprocentowanie obligacji określa, ile odsetek inwestor otrzyma od emitenta w danym okresie.
  • Termin wykupu obligacji: należy wybrać obligacje o terminie wykupu, który odpowiada naszym potrzebom. Termin wykupu obligacji określa, kiedy inwestor otrzyma zwrot nominalnej wartości obligacji.
  • Ryzyko kredytowe: należy ocenić ryzyko kredytowe emitenta, aby dobrać obligacje o odpowiednim poziomie ryzyka. Ryzyko kredytowe to ryzyko, że emitent nie będzie w stanie wypłacić inwestorom odsetek lub nominalnej wartości obligacji.

Jak kupić obligacje korporacyjne?

Obligacje korporacyjne można kupić na rynku pierwotnym lub wtórnym.

  • Rynek pierwotny: na rynku pierwotnym obligacje sprzedaje emitent. W Polsce obligacje korporacyjne na rynku pierwotnym można kupić za pośrednictwem banków, domów maklerskich lub platform internetowych.
  • Rynek wtórny: na rynku wtórnym obligacje sprzedają inwestorzy. W Polsce obligacje korporacyjne na rynku wtórnym można kupić za pośrednictwem banków, domów maklerskich lub platform internetowych.

Obligacje korporacyjne można sprzedać na rynku wtórnym. Aby sprzedać obligacje, należy znaleźć kupca, który będzie gotów zapłacić za nie cenę, która nas satysfakcjonuje.

Inwestowanie w obligacje korporacyjne może być dobrym sposobem na uzyskanie wyższego zysku niż w banku. Jednak należy pamiętać, że obligacje korporacyjne wiążą się z większym ryzykiem niż obligacje skarbowe. Przed rozpoczęciem inwestowania w obligacje korporacyjne należy dokładnie zapoznać się z tematem i wybrać obligacje o odpowiednim poziomie ryzyka.

Artykuł sponsorowany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni
Branding, czyli jak w praktyce wygląda tworzenie marki?

Branding, czyli jak w praktyce wygląda tworzenie marki?

Pod pojęciem brandingu kryje się wymagająca sztuka kreowania

Następny
Komputer stacjonarny czy laptop

Komputer stacjonarny czy laptop

Komputer stacjonarny czy laptop?

Może Ci się spodobać