Polityka Prywatności i inne wymagania dla Twojego bloga

Polityka prywatności na bloga

W związku ze zmianami w prawie wszystkie witryny internetowe i blogi mają obowiązek zamieścić w stopce strony politykę prywatności, która musi być zaakceptowana przez użytkownika. Jest to dokument, który informuje użytkownika jakie jego dane osobowe są zbierane i jakie będą wykorzystywane. Polityka Prywatności musi zawierać również informacje w jaki sposób można dokonać zmian w danych osobowych użytkownika, a także jak owe dane są zabezpieczane. Ta ostatnia kwestia bezpośrednio łączy się z RODO.

Co powinna zawierać polityka prywatności?

Na pierwszym miejscu trzeba podkreślić kto jest administratorem danych osobowych i podać jego dane kontaktowe, na drugim miejscu powinny być opublikowane dane inspektora ochrony danych, o ile takowy został powołany. Oczywiście ważną kwestią jest określenie celu przetwarzania danych oraz zamieszczenie podstawy prawnej. Tego rodzaju informacje można znaleźć w art. 6 RODO. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie interesu administratora, to należy wskazać jaki to interes. Jeżeli istnieją odbiorcy danych osobowych, to oni również powinni zostać wskazani. Trzeba również zawrzeć informacje czy dane będą przekazywane do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych. Polityka prywatności powinna zawierać również okres przetwarzania danych osobowych. Bardzo ważnym elementem każdej polityki prywatności jest informacja o prawie żądania dostępu do danych osobowych, ich zmiany bądź też usunięcia z danego serwisu. Można również ograniczyć przetwarzanie, a także wnieść sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych. Jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody użytkownika, to należy go poinformować o prawie do cofnięcia zgody. Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie zawarte w polityce prywatności może również wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa, że prawo do przetwarzania zostało nadużyte. W polityce prywatności należy również wskazać czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym bądź umownym lub warunkiem do zawarcia umowy oraz jakie są konsekwencje nie podania danych, np. niemożność skorzystania z danych usług internetowych.

Czym jest generator polityki prywatności?

To po prostu narzędzie, które dzięki wypełnieniu formularza pozwoli Ci wygenerować dokument polityki prywatności dla Twojej strony bez konieczności tworzenia go samodzielnie czy zwracania się w tym celu do prawników.

Przykładowa polityka prywatności – polityka prywatności RODO dla bloga

W pierwszej kolejności należy utworzyć stronę z polityką prywatności, do której odnośnik znajdzie się w stopce. Rejestr czynności przetwarzania tworzy się w dokumencie tekstowym i nie musi on być udostępniany. Tutaj zapisuje się jakie dane się zbiera, w jakim celu i w ramach jakich czynności. Trzeba także zaktualizować powiadomienie o ciasteczkach i zawrzeć w nim link do polityki prywatności. To wszystkie czynności, które z punktu widzenia blogera są konieczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni
Projektowanie stron internetowych – komu zlecić wykonanie?

Projektowanie stron internetowych – komu zlecić wykonanie?

Stworzenie sprawnie działającej i przyciągającej wzrok strony internetowej

Następny
Mikrometr Fanger Micro Pro a kontrola grubości papieru [kontrola jakości]
Mikrometr Fanger Micro Pro

Mikrometr Fanger Micro Pro a kontrola grubości papieru [kontrola jakości]

Dzisiaj skupimy się na papierze

Może Ci się spodobać