Toughbook

25-01-2008

Panasonic poinformował o wprowadzeniu do sprzedaży modelu Toughbook CF-19, który otrzymał certyfikację ATEX według dyrektyw Unii Europejskiej. Poprzedni model CF-18 był swego czasu pierwszym przenośnym komputerem spełniającym wymogi tego certyfikatu.

ATEX jest od 1 lipca 2003 roku europejskim standardem obowiązującym dla urządzeń używanych w strefach zagrożonych eksplozją. Takimi środowiskami są np. stacje benzynowe, rafinerie ropy naftowej czy zakłady przetwórstwa chemicznego.

ATEX (od francuskiego wyrażenia ?ATmosph?res EXplosible?) jest synonimem dla Dyrektywy 94/9/EG oraz Dyrektywy 1999/92/EG. Oba te standardy tworzą podstawę jednolitych wymogów Unii Europejskiej, dotyczących ochrony antywybuchowej przy zakupach, montażu i serwisowaniu urządzeń, instalacji oraz komponentów elektrycznych i nieelektrycznych. Firma Panasonic zaprojektowała certyfikowany według ATEX Toughbook CF-19 we współpracy z TÜV Rheinland Gruppe.

Według dyrektywy ATEX obszary zagrożone eksplozją podzielono na strefy w oparciu o to, jak długo i jak często występują w nich niebezpieczne gazy, para i opary. Według ATEX rozróżniane są trzy strefy zagrożenia: 0, 1 i 2. Strefa zagrożenia 2, dla której model CF-19 otrzymał certyfikat, to strefa, w której normalnie mieszanina gazów wybuchowych grożących eksplozją nie występuje lub pojawia się na krótko. W takich miejscach ryzyko dla bezpieczeństwa stanowią urządzenia elektryczne, takie jak np. notebooki (możliwość wytworzenia się iskier). W modelach CF-19 dokonano takich zmian w bateriach i na płycie głównej, by zapobiec tego typu wypadkom z zapłonem elektrycznym.

Mieszanina gazów wybuchowych obecna w powietrzu może spowodować zapłon na gorących powierzchniach. W związku z tym dyrektywa ATEX, oprócz stref zagrożenia, klasyfikuje wybuchowość gazów i par w różnych zakresach temperatur. Odpowiednio do występującej w określonej strefie klasy temperatury, urządzenia i wyposażenie techniczne są projektowane tak, aby w zależności od temperatur ich powierzchni wykluczyć ryzyko wystąpienia zapłonu i eksplozji. Toughbook CF-19 może być poddawany temperaturze do 200 stopni C (odpowiada to klasie T3) i nie spowoduje to jego uszkodzenia.

Obudowa Toughbooków klasy Full Ruggedized jest wykonana z wytrzymałego stopu magnezu. Dla modelu CF-19 z certyfikatem ATEX zaprojektowano specjalną skórzaną osłonę. Jej funkcja ochronna polega na tym, że w przypadku upadku notebooka nie powstają iskry, które mogą spowodować eksplozję gazów w strefie zagrożenia 2. Wszystkie te zabezpieczenia wpływają także na bezpieczeństwo danych podczas ekstremalnych sytuacji.

źródło: CafePC.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *