Anonimizacja danych - wszystko co warto wiedzieć

20-04-2022

Z artykułu dowiesz się wszystkiego na temat anonimizacji danych. Czym jest ten proces, kiedy należy zadbać o anonimizację oraz w jaki sposób to zrobić. 

Anonimizacja danych – pojęcie 

Anonimizacja danych najkrócej mówiąc jest to proces, który polega na przekształcaniu danych osobowych w taki sposób, żeby przyporządkowanie konkretnych informacji do danej osoby fizycznej było niemożliwe. Anonimizacja umożliwia usunięcie wszelkich powiązań między danymi, a osobą, której one dotyczą. 

Anonimizacja danych a RODO

W związku z tym, że ustawa RODO ma zapewniać ochronę danych osobowych mówimy tu o pseudonimizacji. Jest to jedna z metod anonimizacji jednak stanowi słabsze zabezpieczenie informacji. W tym procesie dane identyfikacyjne są zastępowane tak zwanymi kryptonimami, które nadal stanowią dane osobowe (z tym, że są zaszyfrowane) podlegające ochronie RODO. 
Stosowanie anonimizacji w kontekście RODO jest niezwykle ważne, ponieważ przepisy dotyczące zaszyfrowanych danych są dużo mniej restrykcyjne niż w przypadku danych czystych (tych, które nie zostały poddane pseudonimizacji). Zapewnia to między innymi dużo większe bezpieczeństwo prawne a także generuje mniejsze koszty. Zanonimizowane dane można również wykorzystać do innych celów niż te wstępnie założone. Mogą również być przechowywane przez czas nieograniczony. Nie można również zapomnieć o niewątpliwej zalecie w postaci zapewnienia danym osobowym bezpieczeństwa dzięki procesowi anonimizacji. 

Sposoby anonimizacji danych

Sposobów anonimizacji jest niezwykle dużo. Możemy tu wymienić między innymi:

  • randomizację - jest to czysto losowy podział danych, który eliminuje ścisły związek między tymi danymi a osobą fizyczną, 
  • pseudonimizację - jest to swego rodzaju kodowanie danych. W zależności od potrzeb może być to proces zarówno odwracalny jak i nieodwracalny, 
  • generalizację - zaniżanie precyzji danych. Polega na stosowaniu uogólnienia (np. zamiast konkretnego wieku stosowanie przedziałów itd.), 
  • maskowanie znaków - polega na częściowej zmianie znaków konkretnych danych przez wykorzystanie stałego symbolu. 

Innymi sposobami anonimizacji są chociażby: supresja rejestrów, supresja atrybutów, perturbacja danych czy też agregacja danych. Ciekawym rozwiązaniem, znacznie ułatwiającym pracę z wrażliwymi danymi osobowymi jest oprogramowanie automatyzujące maskowanie danych GALL. Dzięki zastosowaniu tego typu rozwiązań zyskujesz pewność i gwarancję bezpieczeństwa danych oraz postępowania zgodnie z przepisami RODO. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *