Kody GTU – co to takiego?

Program do fakturowania

Od 1. października 2020 roku wchodzą w życie przepisy, które wprowadzają poważne zmiany w zakresie Jednolitych Plików Kontrolnych. Szczególnie dużo emocji i pytań budzą tzw. kody GTU – czyli kody Grup Towarów i Usług. Są one również widoczne w Jednolitym Pliku Kontrolnym VAT i JPK V7.

Wyjaśniamy, czym są kody GTU, co zmieni się podczas przesyłania Jednolitych Plików Kontrolnych oraz podpowiadamy, w jaki sposób nadawać kody poszczególnym towarom i usługom.

Czym są kody GTU?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988) od 1. października 2020 roku zmieniają się sposoby prowadzenia ewidencji VAT i przekazywania jej organom podatkowym. Przedsiębiorcy będący płatnikami VAT wystawiając faktury będą musieli korzystać z  kodów GTU – czyli kody Grup Towarów i Usług. To nowe oznaczenie, które pojawia się w nowym pliku JPK_V7M lub JPK_V7K. Służy ono przyporządkowaniu transakcji do jednej z trzynastu grup wskazanych przez ustawodawcę towarów i usług. Przedsiębiorca może umieszczać je również jako symbole na fakturach, jednak nie ma takiego obowiązku.

Zmiany w Jednolitych Plikach Kontrolnych – co zmienia się w 2020 roku?

Przedsiębiorcy będący czynniki płatnikami VAT do tej pory zobligowani do złożenia dwóch dokumentów: Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT (JPK VAT), który stanowi wykaz wszystkich faktur ujętych w rejestrze VAT, a także deklaracji podsumowującej wszystkie transakcje. Po obecnych zmianach konieczne będzie składanie tylko jednego dokumentu – jednego pliku, który zawiera te same informacje, które wcześniej znajdowały się w JPK VAT i deklaracji. Po poprawnym wprowadzeniu tych danych możliwe jest obliczenie właściwej kwoty naliczonego i należnego podatku. Pierwotnie wprowadzenie jednego tylko pliku określanego jako JPK_VDEK planowane było na dzień 1. kwietnia 2020 roku. Epidemia SARS-Cov-2 spowodowała jednak, że zmiany się opóźniły –  weszły w życie ostatecznie 1. października 2020 roku.  Zgodnie z nowymi przepisami, część ewidencyjna JPK powinna zawierać również przyporządkowane kody GTU.

W jaki sposób podawać kody GTU?

Wiele wątpliwości budzi kwestia tego, w jaki sposób powinno się prawidłowo podawać kody GTU. Należy robić to poprzez zaznaczenie cyfry 1 przy tych grupach, których dotyczyły transakcje w danym okresie – wyłącznie po stronie VAT-u należnego. W pozostałych polach należy zaznaczyć 0. To przedsiębiorca sam odpowiada za zakwalifikowanie poszczególnych towarów i usług do konkretnych grup. Ustawodawca przewidział trzynaście kategorii:

 • Napoje alkoholowych – GTU1;
 • Paliwa – GTU2;
 • Oleje opałowe i smary- GTU3;
 • Wyroby tytoniowe – GTU4;
 • Odpady i surowce wtórne – GTU5;
 • Elektronika – GTU6;
 • Pojazdy i ich części – GTU7;
 • Wyroby jubilerskie z metali szlachetnych i nieszlachetnych GTU8;
 • Leki i wyroby medyczne – GTU9;
 • Budynki, budowle i nieruchomości – za wyjątkiem lokali mieszkalnych, użytkowych i miejsc postojowych – GTU10;
 • Prawa do emisji gazów cieplarnianych – GTU11;
 • Usługi niematerialne, na przykład doradcze, z zakresu prawa, księgowości, marketingu i reklamy czy prac badawczych i naukowych – GTU12;
 • Usługi transportowe i magazynowe – GTU13.

GTU nie jest stosowane w przypadku sprzedaży rejestrowanej za pomocą kas fiskalnych, dokumentów wewnętrznych i faktur zakupowych, w tym zagranicznych. Wielu przedsiębiorców ma wątpliwości co do zakwalifikowania pewnych towarów lub usług do konkretnych grup – w takim przypadku najlepiej sprawdzić informacje na stronie podatki.gov.pl lub skontaktować się z urzędem skarbowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni
Uczysz się języka? Zapomnij o Duolingo!
Nauka jezykow

Uczysz się języka? Zapomnij o Duolingo!

Duolingo to najpopularniejsza na świecie aplikacja do nauki języków obcych

Następny
Promocja strony Internetowej – od czego zacząć?
Promocja strony Internetowej

Promocja strony Internetowej – od czego zacząć?

Promocja strony internetowej inaczej pozycjonowanie to zestaw działań mających

Może Ci się spodobać